Ewidencja godzin wsparcia

System Ewidencji Godzin Wsparcia to narzędzie do zbierania i analizy danych o wsparciu udzielonym beneficjentom w ramach projektów realizowanych przez wnioskodawców.


Deklaracja dostępności aplikacji EGW

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej System Ewidencji Godzin Wsparcia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych... Czytaj więcej

Logowanie do systemu EGW

 
* Zapomniałem hasła